Organisering

Organisering av MutifunC

MultifunC er organisert med en institusjonsleder og fire team med ulike oppgaver. Disse er Utredningsteam, Miljøteam, Pedagogisk team og Familieteam. Hvert team har en teamleder. Disse utgjør sammen med institusjonsleder lederteamet ved hver MultifunC-institusjon.

Utredningsteamet består av psykologer. Teamet foretar målgruppevurdering, utvikler behandlingsplaner, og følger opp disse gjennom behandlingsforløpet. De kan også tilby kartlegging av ulike psykologiske faktorer ved behov, og kan tilby avgrensede terapier.

Miljøteamet består av miljøterapeuter og har ansvar for det daglige miljøarbeidet i institusjonen. Teamet har ansvar for å skape et trygt og godt behandlingsmiljø som kjennetegnes av balanse mellom struktur/kontroll og involvering/medbestemelse. De skal også utarbeide ukentlige behandlingsplaner, foreta ukentlige evalueringer og nødvendige analysearbeid. Videre har de ansvar for gjennomføring av sosial ferdighetstrening (Aggression Replacement Training) og tilrettelegging av systemer for forsterkning og belønning av prososial atferd hos ungdommene.

Pedagogisk team har ansvar for planlegging og oppfølging i forhold til skole. Arbeidet inkluderer planlegging, involvering av ungdommene, og støtte til skole.

Familieteamet støtter foreldrene og tilbyr trening i ulike foreldreferdigheter som er viktige for å oppnå positiv utvikling hos ungdommene. De arbeider både med kommunikasjon og relasjoner mellom foreldre og ungdom, og med fokus på å gi gode beskjeder, grensesette på en god måte, og monitorere ungdommene på fritiden. Familieteamet gir støtte til foreldrene både i den tiden ungdommen befinner seg i institusjon, og i oppfølgingsperioden 4-5 måneder etter avsluttet institusjonsopphold.

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]