website design software
Lokalisering

Lokalisering av MultifunC-institusjonene

Norge har fem MultifunC-institusjoner. Disse eies av det statlige barnevernet (Bufetat) og er lokalisert med en i hver region:

Tromsø Ungdomssenter

Stjørdal Ungdomssenter

Bergen Ungdomssenter

Ås Ungdomssenter

Sandefjord Ungdomssenter

Sverige har to MutifunC-institusjoner. Disse eies av Statens Institutionsstyrelse (SiS) og er:

Råby Ungdomshem

Brättegården Ungdomshem

Danmark har en MultifunC-institusjon. Denne eies av København kommune:

København MultifunC

Den neste MultifunC-institusjonen i Danmark, Midt-Jylland MultifunC, planlegges oppstartet i Viby på Jylland høsten 2012.

 

[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]